Certifikáty

Stavební desky LIGHT-BOARD jsou schváleny pro pužití ve stavebnictví podle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.